PREPARA LA PELL PEL SOLLa pell té memòria, cuida-la!

Com preparo la pell si vull prendre el sol?
Existeixen dos tipus de comprimits. D’una banda trobem els que serveixen per potenciar el bronzejat i estimulen la melanina. Es recomana prendre’ls una setmana abans de començar a exposar-te als rajos solars i es poden seguir prenent mentre estàs bronzejat. D’altra banda, existeixen els comprimits per a les pells sensibles o bé al·lèrgiques al sol. En aquest cas, s’han de començar a prendre dues setmanes abans de prendre el sol, mentre el preguis i les dues setmanes següents.

Quins tipus de protectors solars hi ha?
Existeixen dos tipus de protectors solars, d’una banda trobem els que contenen filtres químics, que són unes molècules capaces d’absorbir l’efecte dels rajos UVA i UVB. Aquest tipus de protector penetra a les capes més profundes de la pell. D’altra banda, existeixen els protectors amb filtres físics, que contenen unes microparticules que actuen com a miralls per impedir que la pell absorbeixi els rajos solars.

Com sé quin protector solar haig de comprar?
Cada pell és un món. Per saber quin és el protector solar més adequat cal determinar la tonalitat i la tipologia de pell. Les pells que sempre es cremen es recomana protecció SPF (Sunburn Protection Factor) d’entre 30 i 50 o superior. Les pells blanques que es cremen amb moderació poden utilitzar SPF inferiors a 30 i les pells fosques i que mai es cremen poden utilitzar protectors solars amb molt poca protecció o fins i tot sense.

Recomanacions d’aplicació
Els protectors solars s’han d’aplicar com a mínim uns 10-15 minuts abans d’exposar-se al sol. I és molt important aplicar-ne cada dues hores.

I després de prendre el sol, haig de fer alguna cosa?
És molt recomanable que després de prendre el sol, encara que no t’hagis cremat, utilitzis la crema hidratant ‘After Sun’. Hidrata la pell i en cas que tinguis alguna cremada, calma el dolor.

Els nostres professionals t’assessoraran i t’oferiran els productes que més s’adaptin a les teves necessitats.
 
PROMOCIÓ

*Promoció vàlida del 13 al 22 de juliol del 2018 en productes seleccionats de la parafarmàcia.
No acumulable a altres promocions o descomptes.