Productos
Carrito

Política de privacidad My Pyri

La POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEl CLUB MY PYRI la pot consultar a continuació en l’apartat A.

Si adicionalment té contractada una targeta My Pyri Pay de SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES S.A. pot consultar la POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE MY PYRI PAY a l’apartat B.

També trobaràs els TERMES I CONDICIONS DE MY PYRI en l’apartat C.

A. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEl CLUB MY PYRI

Benvingut a My Pyri, el programa de fidelitat que des de Pyrénées es posa a disposició dels seus clients amb la finalitat de proporcionar-li les millors ofertes, promocions, cupons i preus exclusius.

Si està pensant en formar part del Club My Pyri o ja té instal·lada l’APP i és membre del club (en endavant, “My Pyri” i/o el “Club”), a continuació trobarà tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals com a membre del Club. Si addicionalment té contractada una Targeta My Pyri Pay de SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES, SA l’APP My Pyri li permetrà accedir a certs serveis i el tractament de les dades vinculats a aquests serveis es regirà per una política de privacitat específica que pot consultar l’apartat B.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les seves dades personals és:

- PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, SAU, domiciliada a l’avinguda Meritxell, 11, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 7083, número de registre tributari A-702239-P, correu electrònic de contacte dpo@pyrenees.ad i telèfon 880 000.

Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a dpo@pyrenees.ad

PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, SAU és una entitat que forma part del Grup Pyrénées.

RECOLLIDA I CATEGORIES DE DADES, FINALITATS DEL TRACTAMENT, BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Recollida de dades

Les seves dades personals poden ser recollides en els següents moments:

 • Quan efectuï el registre a l’APP My Pyri.
 • Quan interactuï amb l’APP, realitzi activitats o gestioni el seu perfil.
 • Durant l’adhesió al Programa de Fidelitat.
 • Podrem tractar dades en el marc de consultes i reclamacions que ens pugui presentar.
 • Sempre que vostè s’identifiqui com membre de My Pyri durant una compra o contractació de serveis als Comerços Adherits o registri una compra al Servei d’Atenció al Client de Pyrénées.

Pot consultar el llistat de Comerços Adherits a la web mypyri.ad. En tots aquests comerços es podrà identificar com a client My Pyri i gaudir dels avantatges del programa de fidelització.

Categories de dades personals

Si és membre del Club My Pyri i/o utilitza l’APP, recollirem i tractarem les següents categories de dades personals:

 • Dades d’identificació: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, identificador My Pyri, DNI, passaport,...
 • Característiques personals com són l’edat i la nacionalitat
 • Circumstàncies socials relacionades amb aficions i estils de vida, gustos preferències.
 • Dades comercials: informació sobre productes comprats i serveis contractats o reservats i també informació sobre promocions o concursos en els que participa i que estiguin vinculats a My Pyri.
 • Dades professionals: en cas de ser empleat d’una de les empreses del Grup Pyrénées tindrem constància d’aquest fet per oferir-li descomptes i promocions específiques per empleats.

Vinculat a la instal·lació de l’APP també es poden recollir dades del seu dispositiu mòbil, com son: el tipus de sistema operatiu, o la geolocalització.

En cap cas, recollim i/o tractem dades personals que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a salut o a la vida sexual o les orientacions sexuals.

Finalitats dels tractaments

Les dades facilitades en el marc del Club My Pyri podran ser utilitzades per a les finalitats relacionades a continuació:

 • Per gestionar el seu ingrés al Club My Pyri, verificar la informació facilitada en el moment d’adhesió, facilitar-li un identificador que pot ser una targeta física i crear un espai d’usuari amb les seves dades, que serà accessible per vostè des de l’APP My Pyri.
 • Per registrar-lo a l’APP i identificar-lo com membre del Club.
 • Gestionar la seva activitat a l’APP My Pyri, això inclou:
  • Mantenir-lo informat de les promocions a les que té accés.
  • Gestionar la seva participació a les promocions que siguin del seu interès.
  • Facilitar-li cupons personalitzats.
  • Mantenir actualitzat el seu espai d’usuari amb la informació que ens vagi proporcionant directament a l’APP o mitjançant la seva activitat comercial.
  • Gestionar les seves preferències i autoritzacions.
 • Interactuar amb vostè quan es dirigeixi a nosaltres per resoldre consultes, dubtes o reclamacions.
 • Si contem amb el seu consentiment, podrem enviar-li comunicacions comercials pròpies i dels Comerços Adherits que podrà consultar a mypyri.ad.
 • Si contem amb el seu consentiment, realitzar perfilat en base a les dades del Club per tal de personalitzar els cupons, les promocions i les comunicacions comercials.
 • Gestionar el programa de punts i descomptes en base a la seva activitat comercial vinculada al Club.

Li recomanem que llegeixi amb deteniment els Termes i Condicions del Club My Pyri, per tenir el detall dels serveis que s’ofereixen als membres del Club. Podrà trobar l’enllaç al formulari de registre de la APP My Pyri.

Bases jurídiques dels tractaments

Les seves dades personals podran ser objecte de tractament de conformitat amb una o vàries de les següents bases de legitimació:

 • El tractament és necessari per a l’execució dels termes i condicions del contracte d’adhesió al Club My Pyri.
 • El tractament es realitza de conformitat amb l’eventual consentiment informat que vostè hagi atorgat segons el cas. Concretament, les comunicacions comercials personalitzades i el perfilat només es realitzaran si es compta amb el consentiment exprés.
 • El tractament és necessari per complir amb les nostres obligacions legals.
 • El tractament es realitza per a la consecució dels nostre interès legítim. Per exemple, per gestionar de manera òptima la nostra relació i/o promoure els nostres productes i serveis. Tot això, sempre tenint en compte que el nostre interès respecti els seus interessos, drets i llibertats fonamentals.

Termini de conservació de les dades

Les seves dades personals seran tractades durant el període necessari per a complir les finalitats establertes en aquest document i sempre que mantingui el seu compte actiu, la inactivitat durant un període de 5 anys suposarà la supressió del seu perfil de membre, sense perjudici de poder conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents, especialment en relació als terminis legals de prescripció, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

El criteri que seguim ve determinat per la finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquest fi i, els períodes de conservació obligats segons els requisits contractuals i normatius.

CATEGORIES DE DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

En cas que sigui necessari per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, les seves dades personals es podran transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis que hagin de tractar dades personals en qualitat d’encarregats del tractament, incloent entitats que conformen el Grup Pyrénées i que han de tractar les dades amb finalitats administratives internes;

b) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides, i

c) Altres tercers quan sigui necessari per a prestar un servei sol·licitat i/o contractat per vostè, i per fer efectiva la seva participació a les promocions que ha sol·licitat.

L’informem que no es preveu realitzar transferències de dades a tercers països o organitzacions internacionals que es trobin fora de la Unió Europea.

DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

L’informem que, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, a la limitació del tractament, i d’oposició i a la portabilitat de les dades, i també relatius a les decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Tanmateix l’informem que en aquells casos en què el tractament es basi en el seu consentiment, vostè té dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les referides dades basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant un correu electrònic a l’adreça: dpo@pyrenees.ad. Si ho desitja també ens pot escriure a l’adreça l’avinguda Meritxell, 11, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

Li recordem també, que en qualsevol moment vostè podrà contactar amb el nostre delegat de protecció de dades i interposar una reclamació davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades https://www.apda.ad.

SEGURETAT

El tractament que es durà a terme amb les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

MODIFICACIONS

Aquesta Informació addicional està subjecta a modificacions de manera periòdica d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.

Darrera actualització, 11 de gener del 2023.

 

B. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE MY PYRI PAY

Benvingut a My Pyri, el programa de fidelitat que des de Pyrénées es posa a disposició dels seus clients amb la finalitat de proporcionar-li les millors ofertes, promocions, cupons i preus exclusius, més així com permetre realitzar pagaments directament des de l’APP .

Si està pensant en formar part del Club My Pyri o ja té instal·lada l’APP i és membre del club (en endavant, “My Pyri” i/o el “Club”), pot consultar tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals com a membre del Club en el primer apartat A de la Política de Privacitat My Pyri Club. Si addicionalment té contractada una Targeta My Pyri Pay i el tractament de les dades vinculats a aquests serveis es regirà aquesta política de privacitat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les seves dades personals és:

- SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES, SA domiciliada a l’avinguda Meritxell, 11, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 7079, número de registre tributari A-702235-U, correu electrònic de contacte dpo@pyrenees.ad i telèfon 880 000.

PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, SAU és una entitat que forma part del Grup Pyrénées.

RECOLLIDA I CATEGORIES DE DADES, FINALITATS DEL TRACTAMENT, BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Recollida de dades

Les seves dades personals poden ser recollides en els següents moments:

 • Quan efectuï el registre a l’APP My Pyri.
 • Quan interactuï amb l’APP, realitzi activitats o gestioni el seu perfil.
 • Podrem tractar dades en el marc de consultes i reclamacions que ens pugui presentar.
 • Sempre que vostè faci servir la targeta My Pyri Pay durant una compra o contractació de serveis als Comerços Adherits.

Pot consultar el llistat de Comerços Adherits a mypyri.ad. En tots aquests comerços vostè podrà fer pagaments amb la targeta My Pyri Pay i gaudir dels avantatges del programa de fidelització.

Categories de dades personals

Si és titular d’una targeta My Pyri Pay i utilitza l’APP, recollirem i tractarem les següents categories de dades personals:

 • Dades d’identificació: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, identificador My Pyri, DNI, passaport,...
 • Característiques personals com són l’edat i la nacionalitat.
 • Dades comercials: informació sobre productes comprats i serveis contractats.
 • Dades econòmiques: es poden tractar dades financeres o bancàries

En cap cas, recollim i/o tractem dades personals que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a salut o a la vida sexual o les orientacions sexuals.

Finalitats dels tractaments

Les dades dels titulars de la targeta My Pyri Pay facilitades en el marc de My Pyri podran ser utilitzades per a les finalitats relacionades a continuació:

 • Per gestionar el seu ingrés al Club My Pyri, verificar la informació facilitada en el moment d’adhesió, i vincular la seva targeta de pagament a l’APP.
 • Crear un espai a l’APP on pugui consultar l’historial d’ús de la targeta.
 • Generar un codi de barres que li permeti realitzar pagaments directament des de l’APP.
 • Interactuar amb vostè quan es dirigeixi a nosaltres per resoldre consultes, dubtes o reclamacions.
 • Vincular els seus pagaments al programa de punts i descomptes del Club My Pyri.

Li recomanem que llegeixi amb deteniment els Termes i Condicions del Club My Pyri, per tenir el detall dels serveis que s’ofereixen als membres del Club. Podrà trobar l’enllaç al formulari de registre de la APP My Pyri.

Bases jurídiques dels tractaments

Les seves dades personals podran ser objecte de tractament de conformitat amb una o vàries de les següents bases de legitimació:

 • El tractament és necessari per l’execució d’un contracte en que el titular de la targeta My Pyri Pay és part.
 • El tractament es realitza de conformitat amb l’eventual consentiment informat que vostè hagi atorgat segons el cas.
 • El tractament és necessari per complir amb les nostres obligacions legals.
 • El tractament es realitza per a la consecució dels nostre interès legítim. Per exemple, per gestionar de manera òptima la nostra relació i/o promoure els nostres productes i serveis. Tot això, sempre tenint en compte que el nostre interès respecti els seus interessos, drets i llibertats fonamentals.

Termini de conservació de les dades

Les seves dades personals seran tractades em tant que continuï vigent el contracte de la targeta de pagament i durant el període necessari per a complir les finalitats establertes en aquest document, en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents, especialment en relació als terminis legals de prescripció, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

El criteri que seguim ve determinat per la finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquest fi i, els períodes de conservació obligats segons els requisits contractuals i normatius.

CATEGORIES DE DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

En cas que sigui necessari per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, les seves dades personals es podran transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis que hagin de tractar dades personals en qualitat d’encarregats del tractament, incloent entitats que conformen el Grup Pyrénées i que han de tractar les dades amb finalitats administratives internes;

b) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides, i

c) Tercers quan sigui necessari per a prestar un servei sol·licitat i/o contractat per vostè.

L’informem que no es preveu realitzar transferències de dades a tercers països o organitzacions internacionals que es trobin fora de la Unió Europea.

DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

L’informem que, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, a la limitació del tractament, i d’oposició i a la portabilitat de les dades, i també relatius a les decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Tanmateix l’informem que en aquells casos en què el tractament es basi en el seu consentiment, vostè té dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les referides dades basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant un correu electrònic a l’adreça: dpo@pyrenees.ad. Si ho desitja també ens pot escriure a l’adreça l’avinguda Meritxell, 11, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

Li recordem també, que en qualsevol moment vostè podrà contactar amb el nostre delegat de protecció de dades i interposar una reclamació davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades https://www.apda.ad.

SEGURETAT

El tractament que es durà a terme amb de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

MODIFICACIONS

Aquesta Informació addicional està subjecta a modificacions de manera periòdica d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.

Darrera actualització, 11 de gener del 2023.

 

 

C. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

11 de Gener de 2023

Avís: Si us plau, llegeixi atentament el següent document. Els Serveis es proporcionen sota les condicions que figuren a continuació (en endavant, les “Condicions Generals d’Ús”) o “Condicions d’Ús”), que hauran de ser llegides en conjunt amb la Política de Privacitat. La navegació per l’APP implica l’acceptació prèvia per part de l’Usuari de les Condicions Generals d’Ús.

PYRÉNÉES podrà ocasionalment modificar les Condicions Generals d’Ús, que seran vinculants des de que l’Usuari accedeixi a l’APP, un cop publicats els canvis a l’APP pels Usuaris. Cada implementació de canvis en les presents Condicions Generals d’Ús es considerarà una nova versió d’aquestes.

 1. DEFINICIONS
 2. OBJECTE
 3. SERVEIS
 4. CONDICIONS DEL SISTEMA DE PUNTS
 5. ACCÉS ALS SERVEIS DE PAGAMENT DE LA TARGETA MY PYRI PAY
 6. IDENTIFICACIÓ
 7. SUBSCRIPCIÓ A LES COMUNICACIONS PYRÉNÉES
 8. PROHIBICIONS D’ÚS
 9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 10. RESPONSABILITAT I GARANTIES
 11. BAIXA, SUSPENSIÓ, EXCLUSIÓ I TERMINACIÓ
 12. CONTACTE I RECLAMACIONS
 13. ENLLAÇOS DE TERCERS
 14. PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT
 15. DURADA
 16. MISCELÀNIA
 17. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

 

1. DEFINICIONS

 

1.1 En les presents Condicions Generals d’Ús,

(a) “APP” significa l’aplicació (programa informàtic) de PYRÉNÉES, que inclou l’espai d’allotjament, els continguts, els gràfics i altre informació variada continguda en aquest espai, accessibles a través d’ordinador, dispositius mòbils o altres mitjans electrònics.

(b) “Condicions d’Ús” significa les presents Condicions Generals d’Ús.

(c) “Condicions Particulars de la Targeta MY PYRI PAY” significa el contracte de Targeta MY PYRI PAY subscrit entre l’Usuari amb la SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES, que li permetrà tenir accés a MY PYRI PAY. L’Usuari pot consultar informació addicional en qualsevols dels diferents centres comercials habilitats.

(d) “MY PYRI” significa els descomptes i avantatges als que pugui tenir accés l’Usuari a la APP sense necessitat de ser titular de MY PYRI PAY.

(e) "MY PYRI PAY” significa els descomptes als que pugui tenir accés l’Usuari que té contractada la Targeta MY PYRI PAY.

(f) "Perfil d’Usuari” significa el perfil generat per les decisions de l’Usuari que ha autoritzat a PYRÉNÉES la recopilació de dades amb la finalitat de poder oferir-li cupons personalitzats. Per a més informació sobre les dades tractades, si us plau, consulti la nostra Política de Privacitat.

(g) “Política de Privacitat” significa les disposicions de la política de privacitat, que poden consultar-se en els apartats A i B.

(h) “PYRÉNÉES” significa PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, SAU, amb domicili social a Avinguda Meritxell 11, Andorra la Vella AD500, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 7083, Llibre S-36, Foli 41-48, inscripció de data 21 d’octubre de 1992, i amb número de registre tributari A-702239-P.

(i) "SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES” significa SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES, SA amb domicili social a Avinguda Meritxell 11, Andorra la Vella AD500, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 7079, Llibre S-36, Foli 9-16, inscripció de data 21 d’octubre de 1992; i amb número de registre tributari A-702235-U.

(j) “Serveis” significa els serveis prestats per PYRÉNÉES tal i com consten recollits a la Clàusula 3.

(k) “Targeta MY PYRI PAY” significa la Targeta contractada a SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES per la adquisició de béns i serveis a PYRÉNÉES i establiments adherits.

(l)“Usuari(s)” significa qualsevol persona física o jurídica que utilitzi l’APP, després de procedir a la seva descàrrega i a completar exitosament el registre a l’APP.

(m) "Usuari Subscrit” significa l’Usuari que hagi acceptat rebre les comunicacions de PYRÉNÉES. Aquestes comunicacions podran realitzar-se mitjançant correu electrònic, Short Message Service (SMS) o tecnologia push.

1.2. En les presents Condicions Generals d’Ús, a menys que aparegui una intenció contrària:

(a)L’ús del singular inclourà el plural i viceversa.

(b)L’ús de qualsevol gènere inclou als altres gèneres.

(c)Els encapçalaments s’utilitzen només com a referència.

(d)Les referències a qualsevol legislació o regla inclouen qualsevol legislació o regla successora, i ho són a la legislació o regles del Principat d’Andorra a menys que s’expressi el contrari.

(e)Qualsevol frase introduïda pels termes “incloent”, “inclogui”, “en particular” o qualsevol expressió similar ha d’interpretar-se com il·lustrativa i no limita el sentit de les paraules que precedeixin aquests termes.

2. OBJECTE

2.1.Les Condicions d’Ús tenen per objecte regular (i) les condicions d’accés i ús de l’APP per part de l’Usuari i (ii) les condicions per la prestació dels Serveis.

2.2.L’accés o utilització de determinats continguts o serveis podria requerir l’aprovació per part de l’Usuari de les Condicions Particulars de la Targeta MY PYRI PAY i altres condicions particulars addicionals, que completarien les presents Condicions d’Ús. Aquestes condicions particulars, pel seu caràcter especial, prevaldrien sobre aquestes Condicions d’Ús.

3. SERVEIS

3.1.PYRÉNÉES posa a disposició de l’Usuari una APP que pretén ser una eina per a que aquest:

a)Pugui obtenir informació d’interès sobre PYRÉNÉES, els productes dels centres PYRÉNÉES (propis o de tercers) i beneficiar-se dels avantatges i descomptes en alguns d’ells.

b)Pugui utilitzar-la, en relació a la seva Targeta MY PYRI PAY i beneficiar-se de serveis addicionals.

c) Pugui rebre, si així ho desitja i manifesta, comunicacions amb informació rellevant de PYRÉNÉES i descomptes personalitzats en forma de cupons.

3.2.La prestació dels serveis i beneficis recollida en els punts 3.1.b) i 3.1.c) requereixen acceptacions addicionals a les necessàries per la descàrrega i funcionament de l’APP.

3.3.A continuació, podrà comprovar quines són tots els avantatges que li ofereix l’ APP:

Per a conèixer els avantatges de MY PYRI faci clic aquí.

3.4.Tanmateix, consulta en cadascun dels nostres centres, per a conèixer possibles addicionals.

3.5.Per a accedir als cupons personalitzats serà necessari que atorgui permís a PYRÉNÉES perquè elabori un Perfil d'Usuari, de tal manera, que se li puguin facilitar recomanacions personalitzades sobre la base dels seus hàbits de consum.

3.6. Si és vostè empleat del PYRÉNÉES, consulti amb L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS DEL GRUP PYRÉNÉES els beneficis dels quals gaudeix via App.

4. CONDICIONS DEL SISTEMA DE PUNTS

4.1. Els punts generats per l’Usuari podran ser utilitzats en les secciones en les quals es puguin generar-se els beneficis MY PYRI.

4.2. Els punts estaran disponibles per al seu ús a partir de les 9.30 a.m (UTC+1, horari d'estiu UTC+2) de l'endemà a la realització de la compra per l'Usuari que ha donat origen a la generació d'aquests.

4.3. Els punts tindran una validesa de sis (6) mesos des que estiguin disponibles. Transcorregut aquest període, caducaran i no podran ser utilitzats.

4.4. No hi ha un mínim de compra per a generar els punts.

5. ACCÉS ALS SERVEIS DE PAGAMENT DE LA TARGETA MY PYRI PAY

5.1. Per a poder utilitzar i gaudir dels beneficis de la Targeta MY PYRI PAY, l'Usuari haurà d'haver subscrit prèviament el contracte de Targeta MY PYRI PAY amb la SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES en els diferents centres comercials habilitats, i en especial al Servei d’Atenció al Client a la quarta planta dels Grans Magatzems Pyrénées (d'ara endavant, les “Condicions Particulars de la Targeta MY PYRI PAY”

5.2. L’ús de la Targeta MY PYRI PAY està regit a més de per les presents Condicions d'Ús, per les Condicions Particulars de la Targeta MY PYRI PAY, que prevaldran sobre les anteriors i que podrà consultar al servei d'atenció a l'Usuari, pels canals establerts en la Clàusula 12.

6. IDENTIFICACIÓ

El titular de l'APP és PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, SAU, amb domicili social a Avinguda Meritxell 11 5ª planta, Andorra la Vella AD500, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 7083, Llibre S-36, foli 41-48, inscripció de data 21 d’octubre de 1992, i amb número de registre tributari A-702239-P.

7. SUBSCRIPCIÓ A LES COMUNICACIONS PYRÉNÉES

L'Usuari que vulgui rebre informació de caràcter general sobre els productes dels centres PYRÉNÉES, i/o sobre els beneficis de l'APP i altres dades d'interès relacionat amb els serveis prestats per PYRÉNÉES, podrà subscriure's a les comunicacions PYRÉNÉES mitjançant l'acceptació expressa d'aquestes comunicacions en l’apartat establert a aquest efecte.

8. PROHIBICIONS D’ÚS

8.1. L’Usuari no pot utilitzar l'APP amb finalitats il·legals, il·lícites o no autoritzades per PYRÉNÉES, si es dona el cas, l'Usuari serà l'únic responsable d’aquests actes. A efectes exemplificatius i merament enunciatius s'inclouen dins d'aquests actes:

a) La inclusió de dades no exactes o sobre les quals tingui títol habilitant que permeti el seu ús.

b) Infringir drets de tercers, com ara els drets de propietat intel·lectual o industrial. Això comprendrà també qualsevol actuació que suposi modificar, adaptar, apropiar-se, reproduir, distribuir, traduir, crear treballs derivats de l'APP o el seu contingut o adaptacions d'aquest, a excepció que estigui expressament autoritzat per PYRÉNÉES.

c) Intentar obtenir accés no autoritzat de l'APP, els sistemes o xarxes informàtiques connectades a l'APP mitjançant pirateig informàtic, l'extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà.

d) Vulnerar secrets empresarials o revelar informació confidencial sense la pertinent autorització escrita del seu titular.

e) Utilitzar l'APP o qualsevol contingut d'aquesta per a transmetre qualsevol virus, cuc, defecte, troians o un altre element informàtic de naturalesa destructiva.

f) Utilitzar l’APP per a infringir la seguretat de qualsevol xarxa informàtica, crackejar contrasenyes o codis xifrats de seguretat; desestabilitzar o interferir amb la seguretat d'aquestes. Eliminar, evadir, inhabilitar, danyar o interferir amb funcions de seguretat de l'APP, funcions que evitin o restringeixin l'ús o la còpia del contingut de l'APP o funcions que imposin limitacions en l'ús d'aquesta.

g) Utilitzar la informació o les dades obtingudes en l'APP per a enviar correus brossa, enquestes i una altra missatgeria massiva, tant si és de naturalesa comercial com si no ho és o realitzar qualsevol actuació amb tendència t a la revelació de la informació o dades recollides.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

9.1. PYRÉNÉES ostenta els drets de propietat intel·lectual i Industrial, en condició de titular o llicenciatari, sobre el contingut, disseny i codi font de l’APP i, especialment, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, sobre imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials, arxius de programari, que s'inclouen a l’APP. S'adverteix a l'Usuari que aquests drets estan protegits per la legislació vigent del Principat d'Andorra i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. En cap cas, l'accés a l'APP implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació andorrana i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

9.2. Queda expressament prohibit qualsevol ús per tercers de qualsevol signe identificatiu similar als pertanyents a PYRÉNÉES que pugui portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització per escrit de PYRÉNÉES, sol·licitada pels canals habilitats a la Clàusula 12.

9.3. Tanmateix, el contingut de l'APP també té la consideració de programa informàtic, protegit per les lleis del Principat d'Andorra. Queda totalment prohibida la reproducció (excepte aquella que sigui permesa per la normativa d'aplicació), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en l'APP que no hagi estat expressament autoritzat per PYRÉNÉES.

9.4. L’Usuari s'obliga a utilitzar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de PYRÉNÉES o dels seus col·laboradors o dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció o mecanismes d'informació que poguessin incloure's en els continguts.

9.5. PYRÉNÉES informa que no concedeix llicència o cap autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en l'APP.

10. RESPONSABILITAT I GARANTIES

10.1. L’APP es posa a disposició “tal com existeix” i “tal com està disponible”. PYRÉNÉES no ofereix cap garantia o representació, expressa o implícita, respecte a l’APP: incloent, però sense limitació, (i) l'absència d'errors en aquests continguts; (ii) la presència de virus o altres components nocius en l'APP o en el servidor que la subministra; (iii) la invulnerabilitat de l'APP o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin per a aquesta; (iv) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts de l'APP; (v) la perduda d'informació inclosa en l'APP; (vi) la impossibilitat d'accés a l'APP; (vii) els danys o perjudicis que causi, a vostè mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que PYRÉNÉES estableix en l'APP o a través de la vulneració de sistemes de seguretat de l'APP.

10.2. PYRÉNÉES no garanteix que l'APP complirà amb les seves necessitats o que estigui lliure d'interrupcions, presentat en el temps útil, segur o lliure d'errors, sense perjudici que realitzi els seus millors esforços a aquest efecte i d'haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per al correcte funcionament de l'APP, així com per a reduir errors de funcionament des d'un punt de vista tècnic.

10.3. Tot i que PYRÉNÉES, utilitza la seva major diligència i la seva experiència, no garanteix la precisió o verificació exhaustiva o total de la informació continguda en l'APP, pel que no respon de la seva precisió, compatibilitat o fiabilitat, especialment d'aquella que sigui implementada per/o obtinguda de tercers, per la qual cosa no es responsabilitza dels danys o perjudicis que poguessin ocasionar-se o derivar-se del seu ús. Si, com Usuari, tingués coneixement de l'existència de continguts il·legals, il·lícits, contraris a la llei o a la moral si us plau posi's en contacte amb PYRÉNÉES mitjançant els canals de comunicació establerts a la Clàusula 12.

10.4. PYRÉNÉES no garanteix l'adequació de l'APP a les necessitats o expectatives dels Usuaris.

10.5. PYRÉNÉES, no serà responsable davant de l'Usuari de (i) qualsevol pèrdua de benefici, vendes, negoci o ingressos, (ii) interrupció de negoci, (iii) pèrdua d'estalvis anticipats, (iv) pèrdua d'oportunitats de negoci, (v) fons de comerç o reputació, o (vi) qualsevol mal o pèrdua indirecta o significativa.

10.6. PYRÉNÉES no pot garantir el dia o l'hora de resposta a qualsevol correu electrònic, contacte telefònic, missatge escrit o comunicació a través de l'APP. PYRÉNÉES no assumeix cap responsabilitat per qualsevol fallada o retard resultant de qualsevol assumpte més enllà del control raonable per part de PYRÉNÉES.

10.7. En tot cas, la responsabilitat de PYRÉNÉES que pugui derivar-se directa o indirectament de qualsevol incompliment dels seus compromisos o, en general del funcionament de l'APP, estarà limitada als supòsits en que hi hagi dol.

10.8. L'Usuari serà responsable de la custòdia i protecció de les claus o contrasenyes generades per a l'APP, en cas de pèrdua o sostracció o possible suplantació haurà de posar-ho en coneixement de PYRÉNÉES el més aviat possible. De no fer-ho, PYRÉNÉES no es responsabilitza de l'ús que es poguessin donar a dites claus o contrasenyes.

10.9. L'Usuari que inclogui dades d'un tercer, prèviament haurà d’informar al tercers i tenir la seva autorització.

10.10. L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat de les dades que registri mitjançant l'APP, obligant-se en tot cas a mantenir les citades dades actualitzades.

11. BAIXA, SUSPENSIÓ, EXCLUSIÓ I TERMINACIÓ

11.1. L'Usuari tindrà la possibilitat de donar-se de baixa del Club My Pyri, voluntàriament i en qualsevol moment, mitjançant remissió de correu electrònic a parlem@pyrenees.ad manifestat expressament la seva voluntat i acreditant de manera suficient la seva identitat o acudint al servei d'atenció dels diferents centres comercials habilitats, i en especial al Servei d’Atenció al Client a la quarta planta dels Grans Magatzems Pyrénées. Si existissin obligacions pendents de l'Usuari amb PYRÉNÉES, aquestes hauran de complir-se amb caràcter previ a la baixa.

11.2. En el cas que l'Usuari no tingui activa una Targeta MY PYRI PAY , la falta d'ús de l'APP en els centres PYRÉNÉES, durant cinc (5) anys consecutius donarà lloc a que s'iniciï el procediment de baixa de l'APP.

11.3. PYRÉNÉES procedirà a tramitar la baixa dins dels deu (10) dies hàbils següents a la comunicació de baixa de l'Usuari Subscrit sol·licitant la baixa, tret que concorrin causes tècniques o de força major que poguessin impedir-ho.

11.4. Els criteris recollits a la clàusula 11.1 es mantindran vigents sempre que les Condicions Particulars de la Targeta MY PYRI PAY o altres condicions particulars acceptades per l'Usuari i relatives als Serveis, no indiquin el contrari. Les Condicions Particulars de la Targeta MY PYRI PAY i/o altres condicions particulars acceptades per l'Usuari prevaldran sobre aquestes Condicions Generals d'Ús.

11.5. PYRÉNÉES es reserva el dret de suspendre o interrompre l'APP, o suspendre o excloure Usuaris Subscrits en el cas que incorrin en les conductes recollides a la Clàusula 8.

12. CONTACTE I RECLAMACIONS

12.1. Qualsevol queixa o reclamació, comunicació, notificació haurà de dirigir-se al servei d'atenció a l'Usuari de PYRÉNÉES, les dades del qual són les següents: Telèfon: (+376) 880100 en horari d’obertura dels centres comercials habilitats i en especial al dels Grans Magatzems Pyrénées.

Correu electrònic: parlem@pyrenees.ad

12.2. PYRÉNÉES es compromet a resoldre les qüestions plantejades en el menor temps possible i aportant la major seguretat en les respostes i, en tot cas, en el termini d’ un (1) mes.

12.3. Les comunicacions o reclamacions podran ser realitzades en català, francès o en castellà.

13. ENLLAÇOS DE TERCERS

13.1. PYRÉNÉES no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs de tercers amb enllaços d’accés a l'APP, tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web o APPs de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des de l'APP.

13.2. En el cas que l'APP dirigeixi, mitjançant enllaços, a publicitat o a pàgines web o plataformes de tercers, PYRÉNÉES no s'obliga a controlar i no controlarà amb caràcter previ, aprovarà, ni farà propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en les pàgines web o plataformes dels tercers, per la qual cosa PYRÉNÉES, no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquestes pàgines i/o aplicacions, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu: el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre *PYRÉNÉES i el propietari de la pàgina APP i/o plataforma en què el mateix s'estableixi..

14. PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

PYRÉNÉES es compromet a complir amb la normativa de protecció de dades que li és aplicable. L'Usuari pot consultar informació detallada sobre el tractament de les seves dades a la Política de Privacitat de My Pyri Club de l’apartat A. En cas de ser titular de la Targeta MY PYRI PAY addicionalment a la política de privacitat del Club MY PYRI, li serà d’aplicació la Política de privacitat de My Pyri Pay de l’apartat B.

15. DURADA

Les presents Condicions d'Ús tindran una durada indefinida així com el registre i subscripció de l'Usuari (sempre que PYRÉNÉES continuï prestant els Serveis), excepte finalització, de conformitat amb els tramitis recollits en les presents Condicions d'Ús i, en les Condicions Particulars de la Targeta MY PYRI PAY i/o altres condicions particulars acceptades per l'Usuari.

16. MISCELÀNIA

16.1. Si qualsevol de les clàusules incloses en les presents Condicions d'Ús resultés declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç per qualsevol tribunal amb jurisdicció competent, la resta de contingut no es veurà afectat, continuant en ple vigor i efectes.

16.2. Totes les exoneracions, exclusions i en el seu cas, indemnitzacions establertes en els Condicions d'Ús romandran vigents després de la finalització de la relació, per qualsevol motiu.

16.3. L'absència d'exercici individual o parcial, o la falta o retard en l'exercici de qualsevol dret, facultat o recurs per part de PYRÉNÉES no constituirà renúncia per la seva part ni exclourà o perjudicarà cap altre exercici de dret, facultat o recurs que sorgeixi sota les presents Condicions d'Ús.

16.4. PYRÉNÉES es reserva la llibertat de cedir les Condicions d'Ús a qualsevol associació o empresa tercera sense necessitat de previ consentiment dels Usuaris.

16.5. L'Usuari en virtut de les Condicions d'Ús no podrà cedir, transferir o traspassar qualsevol dels seus drets, sense el consentiment previ escrit de PYRÉNÉES.

16.6. Les Condicions d'Ús juntament amb la Política de Privacitat i en el seu cas les Condicions Particulars de la Targeta MY PYRI PAY i/o altres condicions particulars, constitueixen l'acord complet entre l'Usuari i PYRÉNÉES i substitueix a tots els acords anteriors, incloent, comunicacions, representacions o acords, orals o per escrit, respecte a la qüestió fons (excepte representacions fraudulentes), sense perjudici que amb posterioritat se subscriguin acords o contractes específics.

17. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

17.1. Les Condicions d'Ús es regiran pel que s'estableix en les seves clàusules i, en el seu defecte, pel dret comú del Principat d’Andorra, així com per les bones pràctiques i usos comuns.

17.2. L'Usuari i PYRÉNÉES se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra per a totes aquelles accions i reclamacions que poguessin derivar-se de la present relació, sempre que no s'establís un fur específic per virtut de llei imperativa.