Missió i valors

El Grup Pyrénées

Missió de Pyrénées

Assegurar i incrementar el valor actual de Pyrénées SA mitjançant la satisfacció i la fidelització del client, essent líders cada vegada més destacats en els sectors en què actuem, afirmant el nostre paper en el país i potenciant el desenvolupament professional de les persones que composen el nostre Grup d’empreses, en un ambient harmoniós i grat.

 

Valors de Pyrénées

 

01

Orientació al client

Entenem per client “l’usuari” potencial o real, directe o indirecte, intern o extern. El client sempre ha de ser escoltat/atès amb actitud positiva amb la finalitat de satisfer les seves expectatives actuals i de prevenir-ne les futures.

02

Orientació al resultat

Entenem per “orientació al resultat” el fet de maximitzar el valor de l’empresa augmentant el benefici actual i la capacitat d’obtenir-ne i de crear-ne en el futur, potenciant la generació de negoci i evitant despeses innecessàries.

03

Desenvolupament de les persones

Les persones que treballen a Pyrénées SA són la base fonamental per a la consecució dels nostres objectius. Per això hem d’obtenir el seu compromís: Oferint “empleabilitat” i solidesa, integrant, motivant, fidelitzant, reconeixent els seus mèrits, premiant l’esforç, optimitzant el seu potencial i la seva relació professional.

04

La comunicació

Entenem per “comunicació” l’emissió i la recepció d’informació amb feed-back multidireccional, tant interna com externa. Hem de comunicar d’una manera clara, constant, sistematitzada i regulada, l’estil i els valors de Pyrénées. SA. Tots coneixem, tots sabem i tots actuem segons els objectius i la missió del Grup.

05

Innovació

Hem de fomentar la creativitat i el sentit crític constructiu de tots el membres del Grup, amb predisposició i actitud d’obertura al canvi i a la recerca constant de millora, tot avançant-nos al futur.

06

Ètica

Tota relació de Pyrénées SA en la seva gestió ha d’estar regida per principis ètics que protegeixen els interessos del Grup. Per això, hem de fomentar:

  • La credibilitat
  • La confiança
  • El compromís
  • L’honestedat

07

Equip i lideratge

Per a la millor consecució dels nostres objectius, cal que treballem en equip. Per aconseguir-ho, hem de fomentar:

  • El consens
  • La participació
  • La comunicació
  • El compromís

I ho hem de fer amb un estil de lideratge participatiu, formador, facilitador i motivador, que garanteixi la cohesió, l’eficàcia, l’eficiència i el millor rendiment d’acord amb l’estil de gestió orientada a l’organització per processos i a la creativitat establerts per Pyrénées SA.