Política de Privacitat My Pyri

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE MY PYRI CLUB

Benvingut a My Pyri, el programa de fidelitat que des de Pyrénées es posa a disposició dels seus clients amb la finalitat de proporcionar-li les millors ofertes, promocions, cupons i preus exclusius.

Si està pensant en formar part del Club My Pyri o ja té instal·lada l’APP i és membre del club (en endavant, “My Pyri” i/o el “Club”), a continuació trobarà tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals com a membre del Club. Si addicionalment té contractada una Targeta My Pyri Pay de SOCIETAT FINANCERA PYRÉNÉES, SA l’APP My Pyri li permetrà accedir a certs serveis i el tractament de les dades vinculats a aquests serveis es regirà per una política de privacitat específica que pot consultar aquí.

 

1 RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les seves dades personals és:

- PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, SAU, domiciliada a l’avinguda Meritxell, 11, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 7083, número de registre tributari A-702239-P i correu electrònic de contacte dpd@pyrenees.ad.

 

2 FITXER DECLARAT DE CONFORMITAT AMB LA LEGISLACIÓ ANDORRANA PROP DE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL PRINCIPAT D’ANDORRA

En compliment del requerit per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, els responsables de les seves dades personals l’informen que qualsevol dada personal que vostè faciliti passarà a formar part del fitxer del qual és titular, degudament inscrit a l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra.

 

3 RECOLLIDA I CATEGORIES DE DADES, FINALITATS DEL TRACTAMENT, BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT I TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

3.1 Recollida de dades

Les seves dades personals poden ser recollides en els següents moments: • Quan efectuï el registre a l’APP My Pyri.

 • Quan interactuï amb l’APP, realitzi activitats o gestioni el seu perfil.
 • Durant l’adhesió al Programa de Fidelitat.
 • Podrem tractar dades en el marc de consultes i reclamacions que ens pugui presentar.
 • Sempre que vostè s’identifiqui com membre de My Pyri durant una compra o contractació de serveis als Comerços Adherits o registri una compra al Servei d’Atenció al Client de Pyrénées.

3.2 Categories de dades personals

Si és membre del Club My Pyri i/o utilitza l’APP, recollirem i tractarem les següents categories de dades personals:

 • Dades d’identificació: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, identificador My Pyri, DNI, passaport,...
 • Característiques personals com són l’edat i la nacionalitat
 • Circumstàncies socials relacionades amb aficions i estils de vida, gustos preferències.
 • Dades comercials: informació sobre productes comprats i serveis contractats o reservats i també informació sobre promocions o concursos en els que participa i que estiguin vinculats a My Pyri.
 • Dades professionals: en cas de ser empleat d’una de les empreses del Grup Pyrénées tindrem constància d’aquest fet per oferir-li descomptes i promocions específiques per empleats.

Vinculat a la instal·lació de l’APP també es poden recollir dades del seu dispositiu mòbil, com son: el tipus de sistema operatiu, o la geolocalització.

En cap cas, recollim i/o tractem dades personals que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a salut o a la vida sexual o les orientacions sexuals.

3.3 Finalitats dels tractaments

Les dades facilitades en el marc del Club My Pyri podran ser utilitzades per a les finalitats relacionades a continuació:

 • Per gestionar el seu ingrés al Club My Pyri, verificar la informació facilitada en el moment d’adhesió, facilitar-li un identificador que pot ser una targeta física i crear un espai d’usuari amb les seves dades, que serà accessible per vostè des de l’APP My Pyri.
 • Per registrar-lo a l’APP i identificar-lo com membre del Club.
 • Gestionar la seva activitat a l’APP My Pyri, això inclou:
  • Mantenir-lo informat de les promocions a les que té accés.
  • Gestionar la seva participació a les promocions que siguin del seu interès.
  • Facilitar-li cupons personalitzats.
  • Mantenir actualitzat el seu espai d’usuari amb la informació que ens vagi proporcionant directament a l’APP o mitjançant la seva activitat comercial.
  • Gestionar les seves preferències i autoritzacions.
 • Interactuar amb vostè quan es dirigeixi a nosaltres per resoldre consultes, dubtes o reclamacions.
 • Enviar-li comunicacions comercials.
 • Si contem amb el seu consentiment, realitzar perfilat en base a les dades del Club per tal de personalitzar els cupons, les promocions i les comunicacions comercials.
 • Gestionar el programa de punts i descomptes en base a la seva activitat comercial vinculada al Club. Li recomanem que llegeixi amb deteniment els Termes i condicions del Club My Pyri per tenir el detall dels serveis que s’ofereixen als membres del Club.

3.4 Bases jurídiques dels tractaments

Les seves dades personals podran ser objecte de tractament de conformitat amb una o vàries de les següents bases de legitimació:

 • El tractament és necessari per a l’execució dels termes i condicions del contracte d’adhesió al Club My Pyri.
 • El tractament es realitza de conformitat amb l’eventual consentiment informat que vostè hagi atorgat segons el cas. Concretament, les comunicacions personalitzades i el perfilat són realitzades sobre la base del seu consentiment.
 • El tractament és necessari per complir amb les nostres obligacions legals.
 • El tractament es realitza per a la consecució dels nostre interès legítim. Per exemple, per gestionar de manera òptima la nostra relació i/o promoure els nostres productes i serveis. Tot això, sempre tenint en compte que el nostre interès respecti els seus interessos, drets i llibertats fonamentals.

3.5 Termini de conservació de les dades

Les seves dades personals seran tractades durant el període necessari per a complir les finalitats establertes en aquest document i sempre que mantingui el seu compte actiu, la inactivitat durant un període de 5 anys suposarà la supressió del seu perfil de membre, sense perjudici de poder conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents, especialment en relació als terminis legals de prescripció, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

El criteri que seguim ve determinat per la finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquest fi i, els períodes de conservació obligats segons els requisits contractuals i normatius.

 

4. CATEGORIES DE DESTINATARIS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

En cas que sigui necessari per aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, les seves dades personals es podran transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Entitats que conformen el Grup Pyrénées, únicament per a les finalitats que s’estableixen en aquest document i per a finalitats administratives internes,
b) Proveïdors de serveis de les entitats que conformen el Grup Pyrénées que hagin de tractar les seves dades personals.
c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en elles definides, i
d) Altres tercers quan sigui necessari per a prestar un servei sol·licitat i/o contractat per vostè, i per fer efectiva la participació a les promocions.

L’informem que no es preveu realitzar transferències de dades a tercers països o organitzacions internacionals que es trobin fora de la Unió Europea.

 

5. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

En compliment de la LQPD, i dels reglaments que la desenvolupen, l’informem que, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de les seves dades personals, reconegudes a la mencionada normativa. Tanmateix, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades Personals de la Unió Europea, si vostè es troba a la Unió Europea, al marge dels anteriors drets, vostè també podrà exercir els següents drets:

 • el seu dret a la limitació del tractament, el seu dret a la portabilitat de les dades i el seu dret a oposar-se al tractament.
 • en aquells casos en què el tractament es basi en el seu consentiment, el seu dret a retirar el seu consentiment sense que això afecti la licitud del tractament de les referides dades basat en el consentiment previ a la seva retirada; i
 • el seu dret a interposar una reclamació davant d’una autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Vostè podrà exercir els anteriors drets enviant un correu electrònic a l’adreça: dpd@pyrenees.ad. Si ho desitja també ens pot escriure a l’adreça avinguda Meritxell, 11, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

Tanmateix, li recordem que en qualsevol moment vostè podrà dirigir-se l’Agència Andorrana de Protecció de Dades https://www.apda.ad.

 

6 SEGURETAT

El tractament que es durà a terme amb les seves dades personals està sotmès al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

 

7 MODIFICACIONS

Aquesta Informació addicional està subjecta a modificacions de manera periòdica d’acord amb la legislació aplicable en cada moment.

Darrera actualització el 16 de novembre del 2020.